Att tolka i skolan – fördjupning för tolkar

Vi erbjuder dig som tolkar för oss en möjlighet att delta i distanskursen ”Att tolka i skolan”.

5 Oktober 2023 16:00 - 17:30
Distans Teams

Skolverkets råd är att tolk ska användas i möte mellan skolan och föräldrar som inte talar svenska (Skolverket, 2008). Att ha en tolk närvarande i ett utvecklingssamtal eller vid föräldramöten är oerhört viktigt. Bristande kommunikation som uppstår om lärare och föräldrar inte förstår varandra, kan påverka barnets resultat i skolan. Vi vill därför stärka våra tolkar i terminologi och tolkteknik för att skapa de bästa förutsättningarna för en bra tolkning.

Kursupplägg

Den 5 oktober deltar du i ett digitalt seminarium där tolksituationer i skolan och etiska dilemman diskuteras.

Inför seminariet ska du ta del av föreläsningen ”Att tolka i skolan” och en terminologilista. Det förberedande materialet skickas till dig samma vecka som seminariet. Teams-länk skickas samma dag som seminarietillfället.

Utrustning

För att kunna delta behöver du kunna använda digitala mötestjänster, ha en dator med stabil internetuppkoppling, webbkamera och ett headset.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri och erbjuds dig som tolkar för Tolkförmedling Väst.

Ersättning

Ingen ersättning utgår.

Kontakt

E-post: rekrytering@tolkformedlingvast.se

Ranka Mitrovic
Telefon: 010-211 73 74

Maria Wahlby
Telefon: 010-211 73 80

Anmälan

Anmälan öppnar 18 september kl. 12.00 och stänger 29 september kl. 12.00, eller när det är fullt.

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 21 juni 2023