Stäng meddelande
Ukrainska tolkar

Behovet och efterfrågan av ukrainska tolkar är fortsatt högt. För att nyttja de ukrainska tolkarnas tid optimalt ber vi er att om möjligt beställa telefontolk. Vid behov av ukrainsk tolk, fråga gärna den tolkbehövande om ett alternativt språk kan fungera.

Stäng meddelande
Ukrainska tolkar

Behovet och efterfrågan av ukrainska tolkar är fortsatt högt. För att nyttja de ukrainska tolkarnas tid optimalt ber vi er att om möjligt beställa telefontolk. Vid behov av ukrainsk tolk, fråga gärna den tolkbehövande om ett alternativt språk kan fungera.

Kulturdialog för kunder

Delta i en "Kulturdialog". En ny tjänst för ökad kunskap och förståelse för kulturella utmaningar som kan uppstå i en tolksituation.

Mänga människor i grupp, illustration
12 Oktober 2022 09:00 - 10:15
Göteborg Johan på Gårdas gata 5A

En kulturdialog ökar kunskap och förståelse för de kulturella utmaningar som kan uppstå mellan tolkanvändare, tolkbehövande och tolk.

Kulturdialogen är ett sätt att främja mer jämlika möten och leds av erfarna tolkar som delar med sig av sina erfarenheter när olika kulturer möts.

Tjänsten är till för den som vill få ökad förståelse och kunskap om kulturell interaktion och skilda värderingar. Ett verktyg för såväl tolkanvändare som för tolkbehövande (t.ex. föräldrar).

Kulturdialog 12 oktober

8.30–9.00 Vi bjuder på kaffe och smörgås

9.00–10.15 Kulturdialog

Det finns 13 lediga platser kvar.
Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 17 augusti 2022