Stäng meddelande
Ukrainska tolkar

Behovet och efterfrågan av ukrainska tolkar ökar. För att nyttja de ukrainska tolkarnas tid optimalt ber vi er att om möjligt beställa telefontolk. Vid behov av ukrainsk tolk, fråga gärna den tolkbehövande om ett alternativt språk kan fungera.

Stäng meddelande
Ukrainska tolkar

Behovet och efterfrågan av ukrainska tolkar ökar. För att nyttja de ukrainska tolkarnas tid optimalt ber vi er att om möjligt beställa telefontolk. Vid behov av ukrainsk tolk, fråga gärna den tolkbehövande om ett alternativt språk kan fungera.

SRHR för tolkar

Tolkbart - SRHR är en utbildning om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för tolkar. Under utbildningen lär du dig om bland annat normer, hbtq, sexualitet och relationer.

7 September 2022 08:00 - 12:30
Digitalt -

SRHR-utbildningen syftar till att ge dig som tolk grundläggande kunskaper och tolkningsfärdigheter inom området SRHR, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Målet är att du som tolk ska känna dig trygg i en tolksituation som berör ämnet SRHR och att du ska kunna tolka med ett normmedvetet och icke-diskriminerande förhållningssätt.

Utbildningen utgår från olika teman, bland annat juridik, sexualitet, normer, hbtq och anatomi. Varje tema har även fokus på språk och tolksituationer.

Omfattning

Utbildningen genomförs på distans under fyra halvdagar:

7 september, kl. 8.00-12.30

9 september, kl. 8.00-12.30

14 september, kl. 8.00-12.30

16 september, kl. 8.00-12.30

För utbildningsintyg krävs full närvaro samtliga dagar.

Utrustning

För att kunna delta behöver du kunna använda digitala mötestjänster, ha en dator med stabil internetuppkoppling, webbkamera och ett headset.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri och erbjuds till dig som tolkar för TFV.

Ersättning

Du får ersättning med 190 kronor/ tim. För att få ersättning krävs full närvaro, samtliga dagar.

Anmälan

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 29 juni 2022