Fördjupning: Psykiatri och psykisk ohälsa

Vi erbjuder dig som tolkar för TFV möjlighet att delta i distanskursen ”Psykiatri och psykisk ohälsa”.

1 Mars 2022 16:00 - 17:30
Distans Zoom

Många tolkningar utförs inom psykiatrin och i samtal som på något sätt berör psykisk ohälsa. Därför är det viktigt att du som tolk har god förståelse och kunskap om både diagnoser och begrepp inom området.

Denna utbildning ger dig kunskap om hur den psykiatriska vården är uppbyggd och en fördjupning i ämnet psykiatri och psykiska sjukdomar.

Kursupplägg

Den 1 mars deltar du i ett digitalt seminarium och diskuterar tolksituationer och etiska dilemman som kan förekomma vid tolkning inom psykiatrin.

Inför seminariet ska du ta del av en föreläsning och arbeta med tillhörande terminologilista. Det förberedande materialet skickas ut en vecka innan seminariet.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri och erbjuds till dig som tolkar för TFV.

Ersättning

Ingen ersättning utgår.

Kontakt

E-post: rekrytering@tolkformedlingvast.se

Ranka Mitrovic
Telefon: 010-211 73 74

Maria Wahlby
Telefon: 010-211 73 80

Anmälan

Anmälan öppnar onsdag 16 februari, kl. 8.00.

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 16 december 2021