Stäng

Att tolka i skolan

Vi erbjuder dig som tolkar för oss en möjlighet att delta i distanskursen ”Att tolka i skolan”.

7 December 2021 16:00 - 17:30
Distans Zoom

Skolverkets råd är att tolk ska användas i möte mellan skolan och föräldrar som inte talar svenska (Skolverket 2008). Att ha en tolk närvarande i ett utvecklingssamtal eller vid föräldramöten är oerhört viktigt. Bristande kommunikation som uppstår om lärare och föräldrar inte förstår varandra, kan påverka barnets resultat i skolan. Vi vill därför stärka våra tolkar i terminologi och tolkteknik för att skapa de bästa förutsättningarna för en bra tolkning.

Kursupplägg

Den 7 december deltar du i ett digitalt seminarium där tolksituationer i skolan och etiska dilemman diskuteras.

Inför seminariet ska du ta del av föreläsningen ”Att tolka i skolan” och arbeta med tillhörande reflektionsfrågor och terminologilista. Det förberedande materialet skickas ut en vecka innan seminariet.

Ersättning

Vi uppmuntrar till kompetensutveckling och ger därför ersättning för ditt deltagande med 190 kr/timme. Tidsåtgången beräknas till fyra timmar. Ersättning utgår förutsatt att du tar del av den inspelade föreläsningen, genomför de uppgifter du tilldelas samt deltar i det digitala seminariet.

Kontakt

E-post: rekrytering@tolkformedlingvast.se

Ranka Mitrovic
Telefon: 010-211 73 74

Maria Wahlby
Telefon: 010-211 73 80

Anmälan

Det finns inga lediga platser kvar.
Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 25 november 2021